TIN TỨC

Một số quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn lao động
Ngày 01/03/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định này thay thế cho Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22tháng 08 năm 2013 và Nghị định 88/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi nêu lên 04 vấn đề thường xuyên gặp phải liên quan đến cơ sở, doanh nghiệp sử dụng lao động, cụ thể như sau:

Vấn đề 1, Vi phạm quy định về quan trắc môi trường lao động

Theo khoản 2, 3, 4 Điều 26 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính doanh nghiệp vi phạm về quan trắc môi trường như sau:
“2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi không công bố công khai cho người lao động tại nơi quan trắc môi trường lao động và nơi được kiểm tra, đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm biết ngay sau khi có kết quả quan trắc môi trường lao động và kết quả kiểm tra, đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động theo quy định của pháp luật.
4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi phối hợp với tổ chức quan trắc môi trường lao động gian lận trong hoạt động quan trắc môi trường lao động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.”
quan trắc môi trường lao động
Một số chỉ tiêu trong quan trắc môi trường lao động

Vấn đề 2, Vi phạm quy định về kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 28/2020/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sẽ bị xử phạt như sau:

“1. Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
2. Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không lưu giữ đầy đủ hồ sơ kỹ thuật máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
3. Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trong sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động chưa được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng hoặc hết thời hạn sử dụng.
4. Từ 02 lần đến 03 lần tổng chi phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư vi phạm (tính theo mức giá tối thiểu do cơ quan có thẩm quyền quy định) nhưng không thấp hơn 20.000.000 đồng và tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với hành vi không kiểm định trước khi đưa vào sử dụng hoặc không kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
5. Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với một trong các hành vi tiếp tục sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đã thực hiện kiểm định nhưng kết quả kiểm định không đạt yêu cầu.”
quy định xử phạt trong kiểm định kỹ thuật an toàn
Kiểm định viên SMTEST III thực hiện kiểm định an toàn xe nâng hàng.

Vấn để 3, Vi phạm quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Những vi phạm này được quy định mức xử phạt cụ thể tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 28/2020/NĐ-CP như sau:

“1. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi không tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận với tổ chức hoạt động huấn luyện không huấn luyện mà nhận kết quả huấn luyện theo một trong các mức sau đây:
a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;
b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người;
c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người;
d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người;
đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người trở lên.”

Vấn đề 4, Vi phạm các quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn - sử dụng người vận hành các thiết bị, máy có yêu cầu nghiêm ngặt không có chứng chỉ nghề phù hợp

quy định xử phạt lĩnh vực an toàn lao động
TS. Lê Thanh Nghị - SMTEST III thực hiện huấn luyện an toàn lao động nhóm 2 tại doanh nghiệp.
 
Theo quy định của Nghị định 28/2020/NĐ-CP, tại khoản 3 Điều 23 quy định rõ các mức xử phạt đối với doanh nghiệp vi phạm về sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động:
Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trong sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động chưa được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng hoặc hết thời hạn sử dụng.
Một trong những điều doanh nghiệp cần lưu ý nữa đó chính là việc sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt ngoài việc cần phải kiểm định kỹ thuật an toàn toàn thiết bị thì doanh nghiệp cần thực hiện việc vận hành thiết bị tuân thủ theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) của từng thiết bị. Trong đó có yêu cầu doanh nghiệp cần bố trí người lao động được đào tạo nghề cũng như huấn luyện an toàn lao động phù hợp mới được phép vận hành thiết bị đó.

"5.1.8. Chỉ được bố trí người từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ; đã qua đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ (theo quy định tại Điều 8.1 của Quy chuẩn này), được huấn luyện an toàn có kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật về huấn luyện an toàn, được chủ cơ sở cấp thẻ an toàn lao động và giao nhiệm vụ bằng văn bản vào vận hành nồi hơi, bình chịu áp lực.

5.1.9. Người sử dụng nồi hơi, bình chịu áp lực phải tổ chức huấn luyện người vận hành nồi hơi, bình chịu áp lực đúng quy trình vận hành đã được ban hành. Khi có sự thay đổi về đặc tính, thông số kỹ thuật thì phải sửa, bổ sung ban hành quy trình vận hành và huấn luyện lại cho người vận hành theo quy trình vận hành mới, kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu mới bố trí họ trở lại vận hành.

5.1.10. Phải tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch lại người vận hành nồi hơi, bình áp lực đã nghỉ vận hành liên tục quá 12 tháng hoặc chuyển sang vận hành nồi hơi, bình chịu áp lực khác loại.

- Trích Điều 5 - QCVN: 01-2008/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ATLĐ nồi hơi và bình chịu áp lực

8.1. Người vận hành nồi hơi, bình chịu áp lực phải được đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ nêu tại Điều 5.1.8 của Quy chuẩn này được quy định như sau:

8.1.1.Việc đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ được thực hiện dưới các hình thức:
+ Đào tạo qua các trường chuyên ngành, cơ sở dậy nghề, trung tâm huấn luyện, cơ quan kiểm định, cơ sở chế tạo;
+ Đào tạo, huấn luyện tại cơ sở; mở lớp tập trung hoặc trong quá trình tiếp nhận, lắp đặt, vận hành thử nghiệm nồi hơi, bình chịu áp lực.
8.1.2. Nội dung đào tạo:
+ Kiến thức cơ bản về nồi hơi, bình chịu áp lực, chuyên sâu về thiết bị được vận hành;
+ Thực tập thực tế kỹ năng vận hành, xử lý sự cố thường gặp;
+ Kiểm tra, sát hạch.
8.1.3. Cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn về nghiệp vụ:
+ Việc cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề phải do cơ sở có chức năng nêu tại Mục 5.1.8 thực hiện và phải tuân thủ theo quy định hiện hành của Nhà nước về dạy nghề.
+ Người vận hành chính nồi hơi sản xuất điện- nhiệt phải có bằng nghề, các nồi hơi khác phải có chứng chỉ nghề
+ Người theo dõi phục vụ, không vận hành trực tiếp nồi hơi nêu trong điều 5.2.5 của Quy chuẩn này và người vận hanh bình chịu áp lực tối thiểu phải có chứng nhận huấn luyện an toàn về nghiệp vụ.

-Trích Điều 8 - QCVN: 01-2008/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ATLĐ nồi hơi và bình chịu áp lực"

Một số quy chuẩn quốc gia (QCVN) khác:

 • QCVN 25:2015/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng từ 1.000 kG trở lên.
 • QCVN 07: 2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng
 • QCVN 29:2016/BLĐTBXH, Quy chuẩn quốc gia về an toàn lao động đối với cần trục.
 • v...v... Tham khảo thêm các QCVN tại đây
 
Trên đây là 04 vấn đề mà các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động thường xuyên gặp phải trong quá trình hoạt động. Tổ chức, cá nhân gặp vướng mắc, khó khăn, vui lòng liên hệ với Trung tâm Kiểm định an toàn và Đo lường III để được tư vấn, hỗ trợ.
 

CÁC TIN KHÁC:
DỊCH VỤ
TIN TỨC NỔI BẬT
LIÊN HỆ
Địa chỉ: Trụ sở: 364 đường Tạo Lực 1, Kp1, Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Văn phòng GD & Phòng thí nghiệm: Đường DX17, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương
Văn phòng tại Tp.HCM: K60, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (0274) 3 868 738
Địa chỉ email: viet@vietsci.com
 
 • Hoàng Bảo Trung
  0819.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Mai Thư
  0908893794
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909.711.460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812.610.738
  Phòng kinh doanh