KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO

Thiết bị đo lường là gì?

"Thiết bị đo lường là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo."

(Theo Điều 3 – Chương I – Luật đo lường Số 04/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

thiết bị đo lường

Kiểm định đo lường là gì?

Kiểm định là biện pháp kiểm soát về đo lường do tổ chức kiểm định phương tiện đo được chỉ định thực hiện để đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo bảo đảm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Hiệu chuẩn là gì?

Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa chuẩn đo lường và phương tiện đo để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó.

Tại phải kiểm định – hiệu chuẩn đo lường?

 1. Do quy định của Nhà nước (Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ban hành ngày 26 tháng 07 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ, sửa đổi, bổ sung cho Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 09 Năm 2013)
 2. Do doanh nghiệp áp dụng ISO                 
 3. Do đánh giá của bên thứ ba                   

Thiết bị nào cần phải kiểm định đo lường?

Các thiết bị/ phương tiện đo đáp ứng đủ các yêu cầu sau thì bắt buộc phải thực hiện công tác kiểm định:

 1. Nằm trong danh mục các phương tiện đo nhóm 2 thuộc Thông tư 07/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
 2. Có quy trình kiểm định do Nhà nước ban hành
 3. Đáp ứng một trong số những nội dung thuộc Khoản 2, Điều 16 - Luật đo lường số 04/2011/QH13 của Quốc hội ban hành

"Điều 16. Các loại phương tiện đo

1. Phương tiện đo được sử dụng trong nghiên cứu khoa học, điều khiển, điều chỉnh quy trình công nghệ, kiểm soát chất lượng trong sản xuất hoặc các mục đích khác không quy định tại khoản 2 Điều này (sau đây gọi là phương tiện đo nhóm 1) được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố.

2. Phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác (sau đây gọi là phương tiện đo nhóm 2) thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục phương tiện đo nhóm 2."

Quy định xử phạt?

Quy định xử phạt về sử dụng phương tiện đo lường

Nếu không kiểm định phương tiện đo lường, tùy theo mức độ doanh nghiệp có thể bị phạt từ 500 ngàn đến 30 triệu đồng (Quy định tại Điều 10 Nghị định 119/2017/NĐ-CP)


Các lĩnh vực, phương tiện đo thuộc Thông tư 07/2019-BKHCN của Bộ Khoa học và công nghệ:
DỊCH VỤ
TIN TỨC NỔI BẬT
LIÊN HỆ
Địa chỉ: Trụ sở: 364 đường Tạo Lực 1, Kp1, Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Văn phòng GD & Phòng thí nghiệm: Đường DX17, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương
Văn phòng tại Tp.HCM: K60, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (0274) 3 868 738
Địa chỉ email: viet@vietsci.com
 
 • Hoàng Bảo Trung
  0819.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Mai Thư
  0912537738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909.711.460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812.610.738
  Phòng kinh doanh