DỊCH VỤ

Kiểm định kỹ thuật an toàn
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Đào tạo sơ cấp nghề
Thử nghiệm lĩnh vực y tế
Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo
Đào tạo tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng
Cung cấp máy móc cơ khí, thiết bị thí nghiệm
 
 • KS. Đinh Văn Đông
  0915.940.738
  Phòng kỹ thuật
 • KS. Nguyễn Minh Tân
  0916.110.738
  Phòng kỹ thuật
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909.711.460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812.610.738
  Phòng kinh doanh