Quy định pháp luật về nồi hấp tiệt trùng

Nồi hấp tiệt trùng được xem như là bình chịu áp lực, là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Do đó nếu nồi hấp tiệt trùng có phạm vi phù hợp với đối tượng quản lý của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01: 2008/BLĐTBXH thì phải thực hiện quản lý theo QCVN 01:2008/BLĐTBXH. Trong bài viết này chúng ta nghiên cứu những quy định pháp luật...

Quy định pháp luật về bình chịu áp lực (máy nén khí)

Bình chịu áp lực là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và được quản lý bằng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01: 2008/BLĐTBXH. Bình chịu áp lực là thiết bị chủ yếu gắn liền với máy nén khí hoặc trên hệ thống chứa khí,... Trong bài viết này chúng ta nghiên cứu những quy định pháp luật mà chủ sở hữu, người quản lý,...

Quy định pháp luật về quản lý lò hơi

Lò hơi là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và được quản lý bằng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01: 2008/BLĐTBXH. Lò hơi được quản lý bởi 2 Bộ chuyên ngành. Lò hơi có áp suất từ 0,7 bar đến dưới 16 bar được quản lý bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, lò hơi có áp suất trên 16 bar được quản lý...

Số hiệu Trích yếu Tải về
Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Nghị định 140/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Nghị định 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động


 
 • Hoàng Bảo Trung
  0819.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Mai Thư
  0912537738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909.711.460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812.610.738
  Phòng kinh doanh