Hiệu chuẩn quả cân F1, F2, M1, M2

Quả cân là vật có khối lượng nhất định, dùng để xác định khối lượng của những vật khác bằng cái cân. Theo OIML R111-1:2004(E), quả cân được phân loại theo cấp chính xác gồm: E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3. Trong đó, E1 là cấp chính xác cao nhất của quả cân...

Hiệu chuẩn thiết bị đo độ nhám

Thiết bị đo độ nhám là một thiết bị đo lường được sử dụng để xác định độ nhám của bề mặt, máy đo độ nhám rất chính xác vì nó có khả năng xác định và định lượng các đặc điểm bề mặt ở quy mô rất nhỏ...

Hiệu chuẩn máy đo bề dày lớp phủ

Đa phần các máy đo bề dày lớp phủ sử dụng nguyên lý cảm ứng điện từ và dòng điện xoáy, nguồi cảm ứng từ hoặc dòng điện xoáy được phát ra từ đầu dò đến bề mặt lớp phủ rồi bề mặt chất nền, sự thay đổi từ trường giữa 02 lớp làm biến thiêng dòng điện của đầu dò, dựa vào đó máy có thể tính toán được bề dày lớp phủ...

Số hiệu Trích yếu Tải về
Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Nghị định 140/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Nghị định 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động


 
 • KS. Đinh Văn Đông
  0915.940.738
  Phòng kỹ thuật
 • KS. Nguyễn Minh Tân
  0916.110.738
  Phòng kỹ thuật
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909.711.460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812.610.738
  Phòng kinh doanh