Hiệu chuẩn máy kiểm tra độ kín bao bì, máy khuấy Công ty TNHH Kleen - Pak Industries Việt Nam, tỉnh Bình Dương

Máy kiểm tra độ kín bao bì là thiết bị chuyên dụng dùng để kiểm tra độ kín bao bì, gói thực phẩm, thuốc men, dụng cụ y tế,…Thiết bị cũng có thể được sử dụng để kiểm tra hiệu suất bịt kín của mẫu thử sau khi thử nghiệm rơi và nén...

Đào tạo hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo độ dài (panme, thước kẹp, thước cuộn,...)

Ngoài chức năng kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và giám định, Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3 thường xuyên mở lớp đào tạo hiệu chuẩn viên nội bộ trong đó có “Đào tạo hiệu chuẩn viên nội bộ phương tiện đo độ dài”, với nội dung chính đào tạo như sau:...

Đào tạo hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo áp suất

 Doanh nghiệp sản xuất, phòng thí nghiệm đóng vai trò hết sức quan trọng trong đó không thể không kể đến vai trò của hiệu chuẩn thiết bị và vai trò của “thí nghiệm viên nội bộ”, “hiệu chuẩn viên nội bộ” (người được cho là sử dụng thành thạo thiết bị, biết nhận định đúng hoặc sai về kết quả đo,..)...

Số hiệu Trích yếu Tải về
Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Nghị định 140/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Nghị định 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động


 
 • KS. Đinh Văn Đông
  0915.940.738
  Phòng kỹ thuật
 • KS. Nguyễn Minh Tân
  0916.110.738
  Phòng kỹ thuật
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909.711.460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812.610.738
  Phòng kinh doanh