THÔNG BÁO

Thông báo tổ chức khoá huấn an toàn, vệ sinh lao động (NĐ 44/2016) dành cho người làm công việc tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân Tháng 5/ 2024
CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT –
HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số: 39/TB-V  
V/v tổ chức khoá huấn an toàn, vệ sinh lao động (NĐ 44/2016) dành cho người làm công việc tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân
Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2024

Kính gửi:

- Quý Bệnh viện, phòng khám, cơ sở bức xạ công nghiệp;

- Nhân viên tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân.

    Theo pháp luật hiện hành, người làm công việc tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân được quản lý bởi 2 Bộ chuyên ngành, cụ thể:
    Thứ nhất, Đối với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người làm công việc tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân (danh mục quy định tại Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH) phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 3 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Nghị định 140/2018/NĐ-CPNghị định 04/2023/NĐ-CP của Chính phủ với thời gian huấn luyện ban đầu là 24 giờ (định kỳ là 12 giờ).
    Thứ hai, Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, người làm công việc tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân (danh mục quy định tại Thông tư 34/2014/TT-BKHCN) phải được đào tạo an toàn bức xạ theo quy định tại Thông tư 34/2014/TT-BKHCN với thời gian theo từng công việc, dao động từ 12 đến 14 giờ.
    Công ty CP Khoa học kỹ thuật - Huấn luyện và Kiểm định Việt là đơn vị được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (thông qua Cục An toàn lao động) cấp phép huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Giấy phép số: 26/2024/GCN), được Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép đào tạo an toàn bức xạ (Giấy phép số: 49/2019/ĐK/ATBXHN).
    Trong tháng 5/2024, chúng tôi chiêu sinh tổ chức đào tạo, tập huấn sau:
    Khóa 1: Huấn luyện an toàn vệ sinh, lao động nhóm 3 (dành cho người làm công việc tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân).
- Thời gian tập huấn: 09/05 đến 11/05/2024.
- Địa điểm tập huấn: 64-66 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM
- Học phí: 500.000 đồng/người.
    Khóa 2: Đào tạo an toàn bức xạ (dành cho người làm công việc tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân).
- Thời gian đào tạo: 09/05 đến 11/05/2024.
- Địa điểm đào tạo: 64-66 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM
- Học phí: Chi tiết xem tại Website: www.antoanbucxasci.com.
 
Quý khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: Số 364, Tạo Lực 1, Kp1, Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương
VP TpHCM: K60, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Quận 12, TP. HCM
Số điện thoại: (028)99990979 – (0274) 3868738; Email: viet@vietsci.com
Trân trọng kính chào./.      
Nơi nhận:                                                      
- Như trên;
- Phòng ĐT&TV;
- Lưu VT.
 
 KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
Lê Thị Hồng Hương
 

PHIẾU
Đăng ký tham dự khoá Huấn luyện an toàn vệ sinh, lao động nhóm 3 (dành cho người làm công việc tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân).
Kính gửi: Công ty CP Khoa học Kỹ thuật – Huấn luyện và Kiểm định Việt
Đơn vị: .................................................................................................................................
Địa chỉ: .................................................................................................................................
Điện thoại: .................. Fax: ................................... Email: ..................................
Đăng ký học viên tham dự khóa tập huấn gồm:
TT
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ
Ghi chú
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 

 

  …………………………...., ngày…….…tháng…….…năm 2024
  (Lãnh đạo đơn vị ký tên, đóng dấu)
                                         
   
                                                                            
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
Xin vui lòng gửi Phiếu đăng ký về:
Công ty CP Khoa học Kỹ thuật – Huấn luyện và Kiểm định Việt;
VPGD: Đường DX 17, Phú Thọ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương;
Điện thoại: (028)99990979 – (0274) 3868738;

THÔNG BÁO KHÁC:
STT Thông báo Ngày đăng
1 Kế hoạch khai giảng các khóa đào tạo thường xuyên vận hành thiết bị an toàn năm 2024 của Công ty CP KHKT - Huấn luyện và Kiểm định Việt (định kỳ hàng tháng) 14/12/2023
2 Kế hoạch khai giảng các đào tạo sơ cấp nghề năm 2024 của Công ty CP KHKT - Huấn luyện và Kiểm định Việt (Tháng 1, Tháng 5, Tháng 8) 14/12/2023
3 Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo hướng dẫn sử dụng và hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo tháng 10 năm 2023 22/09/2023
4 Chương trình khuyến mãi các khóa đào tạo hướng dẫn sử dụng và hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo trong tháng 7, 8, 9 năm 2023 14/07/2023
5 Chương trình khuyến mãi giảm giá 5% dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị trong tháng 7, 8, 9 năm 2023 14/07/2023
DỊCH VỤ
TIN TỨC NỔI BẬT
LIÊN HỆ
Địa chỉ: Trụ sở: 364 đường Tạo Lực 1, Kp1, Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Văn phòng GD & Phòng thí nghiệm: Đường DX17, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương
Văn phòng tại Tp.HCM: K60, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (0274) 3 868 738
Địa chỉ email: viet@vietsci.com
 
 • Hoàng Bảo Trung
  0819.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Mai Thư
  0912537738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909.711.460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812.610.738
  Phòng kinh doanh