HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Huấn luyện an toàn nhóm 5 - Cán bộ y tế
Đối tượng tham gia huấn luyện an toàn vệ sinh lao động:
Nhóm 5: Những người lao động làm công tác y tế
Nội dung huấn luyện nhóm 5:
-Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
-Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở.
-Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
-Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
-Yếu tố nguy hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại.
-Lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc, các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống.
-Cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp.
-Tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu; phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc.
-An toàn thực phẩm, quy trình lấy và lưu giữ mẫu thực phẩm; tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động; nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây  nhiễm tại nơi làm việc.
-Kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương pháp, trang bị phương tiện và điều kiện cần để thực hiện công tác vệ sinh lao động.
-Phương pháp truyền thông giáo dục về an toàn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.
-Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ liên quan.

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5

Tổ chức huấn luyện an toàn nhóm 5 - Sơ cấp cứu tại công ty TNHH Squadoni Việt Nam

Thời gian huấn luyện:
 • Thời gian huấn luyện lần đầu ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 • Thời gian huấn luyện định kỳ là 8 giờ.
Chứng chỉ - Chứng nhận:
Sau khi kết thúc khóa huấn luyện, nếu đạt yêu cầu kiểm tra, người học được đơn bị cấp giấy Chứng nhận theo mẫu 08 phụ lục II văn bản hợp nhất 631/VBHN-BLĐTBXH.
 
Địa điểm huấn luyện:
 • Tại trung tâm: Đường DX17, ấp Phú Thọ, xã Phú Chánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
 • Tại quý cơ quan, doanh nghiệp.
DỊCH VỤ
TIN TỨC NỔI BẬT
LIÊN HỆ
Địa chỉ: Trụ sở: 364 đường Tạo Lực 1, Kp1, Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Văn phòng GD & Phòng thí nghiệm: Đường DX17, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương
Văn phòng tại Tp.HCM: K60, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (0274) 3 868 738
Địa chỉ email: viet@vietsci.com
 
 • Hoàng Bảo Trung
  0819.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Mai Thư
  0912537738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909.711.460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812.610.738
  Phòng kinh doanh