THÔNG BÁO

Kế hoạch khai giảng các khóa đào tạo thường xuyên vận hành thiết bị an toàn năm 2024 của Công ty CP KHKT - Huấn luyện và Kiểm định Việt (định kỳ hàng tháng)
            Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, cá nhân
 
   Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 03/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 04/04/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cấp cho Công ty CP Khoa học Kỹ thuật – Huấn luyện và Kiểm định Việt về việc cung cấp dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề. Công ty CP Khoa học Kỹ thuật – Huấn luyện và Kiểm định Việt trân trọng gửi đến Quý doanh nghiệp, cá nhân thông tin về một số dịch vụ như sau:
 
I. Lịch tổ chức khai giảng khóa đào tạo thường xuyên vận hành thiết bị an toàn năm 2024
1. Đối tượng đào tạo
Người phụ trách, người vận hành thiết bị an toàn lao động.
 
2. Nội dung và chương trình đào tạo (Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH)
 • Đào tạo thường xuyên nghề vận hành xe nâng hàng (Ký hiệu: XNH, tổng giờ học 22 giờ) - NDTX1 
 • Đào tạo thường xuyên nghề vận hành lò hơi (Ký hiệu: TBAL - LH, tổng giờ học 32 giờ ) - NDTX2
 • Đào tạo thường xuyên nghề vận hành máy nén khí (Ký hiệu: TBAL - MNK, tổng giờ học 24 giờ) - NDTX3
 • Đào tạo thường xuyên nghề vận hành cần trục (Ký hiệu: TBN - CANT, tổng giờ học 24 giờ) - NDTX4
 • Đào tạo thường xuyên nghề vận hành cầu trục (Ký hiệu: TBN - CAUT, tổng giờ học 24 giờ) - NDTX5
 • Đào tạo thường xuyên nghề vận hành cổng trục (Ký hiệu: TBN - CT, tổng giờ học 16 giờ) - NDTX6
 • Đào tạo thường xuyên nghề vận hành palang (Ký hiệu: TBN - PL, tổng giờ học 16 giờ) - NDTX7
 • Đào tạo thường xuyên nghề vận hành tời (Ký hiệu: TBN - T, tổng giờ học 16 giờ) - NDTX8
3. Kế hoạch đào tạo
Khai giảng
Ngày dự kiến đào tạo
Thời gian và địa chỉ đào tạo
Khóa 01
 
Khóa 02 
 
Khóa 03 
 
Khóa 04 
 
Khóa 05 
 
Khóa 06 
 
Khóa 07
 
Khóa 08 
 
Khóa 09 
 
Khóa 10 
 
Khóa 11
 
Khóa 12
 
05/01/2024
 
05/02/2024
 
04/03/2024
 
03/04/2024
 
07/05/2024
 
03/06/2024
 
05/07/2024
 
07/08/2024
 
06/09/2024
 
05/10/2024
 
02/11/2024
 
02/12/2024
 
Thời gian (Học viên có mặt tại lớp):
Buổi sáng: 8 giờ 00 phút - 11 giờ 30 phút.
Buổi chiều: 13giờ 00 phút - 17 giờ 00 phút.
 
Địa chỉ đào tạo: Công ty CP Khoa học Kỹ thuật - Huấn luyện và Kiểm định Việt hoặc tại doanh nghiệp
- Địa chỉ: Đường DX17, Phú Thọ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương (cách tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương 2km).
- Điện thoại: (0274)3868 738 - (028)9999 0979
- Email: viet@vietsci.com 
 
4. Học phí và thời gian nộp học phí                                                                                                                                    
Nội dung
Học phí /1 Học viên/ 1 nội dung (VNĐ)
(Dành cho học viên đăng ký riêng lẻ)
Học phí /1 Học viên (VNĐ)
(Dành cho cơ quan tổ chức, đăng ký từ 5 Hv trở lên/ 1 nội dung)
NDTX1
2,000,000
1,800,000
NDTX2
4,000,000
3,000,000
NDTX3, NDTX4, NDTX5, NDTX6, NDTX7, NDTX8
2,500,000
2,000,000
Thời gian nộp học phí: Từ ngày đăng ký đến ngày khai giảng.
Lưu ý:
- Giá trên đã bao gồm thuế, tài liệu, chi phí cấp chứng chỉ.
- Chi phí đi lại, ăn, ở,... học viên tự túc.
 
5. Thủ tục đăng ký và hạn nộp hồ sơ
Phiếu đăng ký tham dự khóa đào tạo thường xuyên vận hành thiết bị an toàn (Theo mẫu đính kèm bên dưới).
Hình 3 x 4: 2 tấm (Hình chụp không quá 6 tháng).
Gửi hồ sơ qua email, bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm trước 05 ngày tổ chức lớp đào tạo.
 
6. Giấy chứng nhận
Sau khóa học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được Công ty CP Khoa học Kỹ thuật - Huấn luyện và Kiểm định Việt cấp Chứng chỉ đào tạo (có giá trị vô thời hạn).
 
II. Dịch vụ khác
1. Kiểm định thiết bị X-quang tổng hợp, di động, nha, nhũ, tăng sáng truyền hình, DSA, Carm, CT Scanner,…
2. Kiểm xạ khu vực làm việc
3. Cung cấp và đọc liều kế cá nhân
4. Tư vấn hồ sơ xin cấp phép sử dụng thiết bị X-quang, nguồn phóng xạ,…
5. Áp tải nguồn phóng xạ
6. Tư vấn thiết kế, thi công phòng X-quang
7. Kiểm định thiết bị đo lường, thiết bị y tế
8. Kiểm định thiết bị an toàn lao động
9. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
10. Huấn luyện an toàn hóa chất
11. Tập huấn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm
12. Đào tạo hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo
 
III. Thông tin liên hệ
Công ty CP Khoa học Kỹ thuật - Huấn luyện và Kiểm định Việt 
VPGD và PTN: Đường DX 17, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương.
VP Tp.HCM: K60. KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Q12. Tp.HCM.
Điện thoại: (0274)3868 738 - (028)9999 0979
Email: viet@vietsci.com
Trân trọng./.
                                                                                                                           KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                 
Như trên;                                     
- Phòng ĐT &TV;                                                                                                       (đã ký) 
- Lưu VT.
                                                                                                                     Lê Thị Hồng Hương
 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                
 
PHIẾU
Đăng ký tham dự khoá đào tạo thường xuyên vận hành thiết bị an toàn
 
Kính gửi: Công ty CP Khoa học Kỹ thuật - Huấn luyện và Kiểm định Việt
Đơn vị:.........................................................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................................
Điện thoại:.................................. Fax........................................... Email....................................
Đăng ký học viên tham dự khóa đào tạo tại Công ty CP KHKT - Huấn luyện và Kiểm định Việt, gồm:
TT
Họ và tên
Điện thoại
Nội dung học
Ghi chú
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
6
 
 
 
 
Ghi chú: Các học viên tham gia nội dung nào thì ghi cụ thể nội dung đó
                                                                                   …………………...., ngày…….…tháng…….…năm 2024
                                                                                                                  (Lãnh đạo đơn vị ký tên, đóng dấu)
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
Xin vui lòng gửi Phiếu đăng ký về:
Công ty CP Khoa học Kỹ thuật - Huấn luyện và Kiểm định Việt
VPGD: Đường DX 17, Phú Thọ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại: (0274)3868 738 - (028)9999 0979
Email: viet@vietsci.com 

THÔNG BÁO KHÁC:
STT Thông báo Ngày đăng
1 Thông báo tổ chức khoá huấn an toàn, vệ sinh lao động (NĐ 44/2016) dành cho người làm công việc tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân Tháng 5/ 2024 08/05/2024
2 Kế hoạch khai giảng các đào tạo sơ cấp nghề năm 2024 của Công ty CP KHKT - Huấn luyện và Kiểm định Việt (Tháng 1, Tháng 5, Tháng 8) 14/12/2023
3 Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo hướng dẫn sử dụng và hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo tháng 10 năm 2023 22/09/2023
4 Chương trình khuyến mãi các khóa đào tạo hướng dẫn sử dụng và hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo trong tháng 7, 8, 9 năm 2023 14/07/2023
5 Chương trình khuyến mãi giảm giá 5% dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị trong tháng 7, 8, 9 năm 2023 14/07/2023
DỊCH VỤ
TIN TỨC NỔI BẬT
LIÊN HỆ
Địa chỉ: Trụ sở: 364 đường Tạo Lực 1, Kp1, Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Văn phòng GD & Phòng thí nghiệm: Đường DX17, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương
Văn phòng tại Tp.HCM: K60, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (0274) 3 868 738
Địa chỉ email: viet@vietsci.com
 
 • Hoàng Bảo Trung
  0819.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Mai Thư
  0912537738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909.711.460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812.610.738
  Phòng kinh doanh