DỊCH VỤ

Kiểm định kỹ thuật an toàn
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Đào tạo sơ cấp nghề
Thử nghiệm lĩnh vực y tế
Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo
Đào tạo tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng
Cung cấp máy móc cơ khí, thiết bị thí nghiệm
 
 • KS. Trần Nhựt An
  0917211441
  Phòng kỹ thuật
 • KS. Đinh Văn Đông
  0915940738
  Phòng kỹ thuật
 • KS. Nguyễn Minh Tân
  0916110738
  Phòng kỹ thuật
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Lý Thị Nguyên Trang
  0819.620.738
  Phòng kinh doanh